Jokilaaksojen valtiaat -verkkonäyttely Webbutställningen Ådalarnas härskare Web Exhibition Ruling the Riversides

pihapiiri_cut

 

 

JOKILAAKSOJEN VALTIAAT –verkkonäyttely kertoo elämästä itäisellä Uudellamaalla viimeisimmän jääkauden loppuvaiheista aina 1700-luvulle asti. Näyttely pohjautuu Porvoon museon samannimiseen näyttelyyn.

Klikkaa tästä suomenkielinen versio!

ÅDALARNAS HÄRSKARE –webbutställningen berättar om livet i östra Nyland från den senaste istidens slutskeden ända fram till 1700-talet. Utställningen baserar sig på Borgå museums utställning med samma namn.

Klicka här för svenskspråkig version! 

RULING THE RIVERSIDES – Web Exhibition presents life in the eastern parts of Uusimaa from the end of the latest Ice Age to the 18th hundreds. This version is based on an Exhibition with the same name in Porvoo Museum.

Click here for English version!